Akureyri Lónsá campsite

 

How to Find Akureyri Lónsá campsite:

 

GPS coordinates of Akureyri Lónsá campsite Campsites : 65.701512, -18.152736 Take me there!

Photos of the Akureyri Lónsá campsite Campsites