Þjófafoss

Thjofafoss – krásný vodopád na řece Þjórsá v údolí Þjórsárdalur nedaleko lávových polí Merkurhraun. A s výhledem na slavnou sopku Hekla.

Vodopád Þjófafoss leží nedaleko silnice č. 26. Z ní odbočtě na místní cestu a po pár stech metrech dojedete k vodopádu Þjófafoss.