kemp v Laugafell

kemp doslova uprostřed ničeho zhruba v půli cesty F26