Hrútey í Blöndu

Hrútey í Blöndu je menší ostrov na řece Blandá, který najdete v oblasti městečka Blönduós.
Hrútey í Blöndu je přírodní rezervace a úžasné místo na dvouhodinovou nenáročnou procházku přírodou, kde možná i na chvíli zapomenete, že jste na vulkanickém ostrově. Tady je vše porostlé trávou, rostou zde keře i stromy. Hnízdí tu velké množství nemořských ptáků a žije velké množství hmyzu.