Hestfall

Hestfall jsou zajímavé skalní útvary na západním pobřeží poloostrova Melrakkaslétta. Ty můžete obdivovat buďto z vrchu, z útesu, nebo můžete sejít dolů na pláž. V této oblasti však buďte obzvláště opatrní, protože tu může být oceán velmi nevyzpytatelný a nebezpečný.

Hestfall najdete 11 kilometrů severně od vesnice Kópasker po štěrkové silnici č. 870 a v blízkosti je parkoviště vyznačené barevnými kameny.
Ještě dál severně se nachází skaliska Rauðinúpur, kde hnízdí terejové.