Grafarkirkja

Grafarkirkja je nejstarší kostel na Islandu. Je součástí komplexu historicky významných budov v Gröfu v Höfðaströndu, který se nachází v severní části země. Kostel je proslulý svým jedinečným architektonickým stylem, který odráží tradiční islandskou stavbu z drnů, a hraje důležitou roli v ochraně historického a kulturního dědictví Islandu.

Tento drnový kostel je jedním z mála dochovaných kostelů svého druhu na Islandu, který byl kdysi podobnými stavbami posetý. Hlavní část kostela Grafarkirkja je postavena z kamene a rašeliny, která poskytuje vynikající izolaci proti drsnému islandskému počasí. Tyto kostely jsou významné nejen pro svou architektonickou a historickou hodnotu, ale také pro své spojení s islandským způsobem života v dřívějších staletích, kdy plynule splynuly s přírodní krajinou.

Při příjezdu autem od silnice 76 si musíte otevřít bránu. A tu bránu po sobě také nezapomeňte zavřít.