Kárahnjúkavirkjun

Přehrada a vodní elektrárna Kárahnjúkar na řece Jökulsá á Brú je s produkcí 4600 GWh největší stavbou svého druhu na Islandu.

Těsně pod přehradou začíná jeden z nejkrásnějších kaňonú Islandu – Hafrahvammagljúfur.

Nedaleko hráze je parkoviště, záchody a informace o elektrárně.