Holmsteinn

Holmsteinn GK 20 je (bývalá) rybářská loď, která je nyní na břehu, je přístupná a můžete si ji tedy prohlédnout.
Holmsteinn najdete naúplném severozápadním výběžku poloostrova Reykjanes ve vesnici Garður v blízkosti nového majáku.