Přírodní rezervace Flói

Přírodní rezervace Flói je významná ptačí a přírodní rezervace, která se nachází nedaleko Árborgu v jižní části Islandu. Tato nízko položená mokřadní oblast se rozkládá na ploše asi 5 km2 podél východního břehu řeky Ölfusá a je pozoruhodná svou biologickou rozmanitostí, zejména ptactvem. Rezervace je díky svému významu pro různé druhy ptáků mezinárodně uznávána organizací BirdLife International jako významná ptačí oblast.

Pro oblast je typické zaplavování mořskou vodou během jarních přílivů a žije zde celá řada ptačích druhů, mimo jiné labuť velká, husa šedá a potápka rudokrká. Je to také oblíbená lokalita pro pozorování ptáků, která návštěvníkům nabízí ptačí úkryty a pěší stezky.

Přírodní rezervace Flói, která byla založena s pomocí finančních prostředků ekologických skupin a trvalé podpory organizací, jako je Královská společnost pro ochranu ptáků, je důkazem ochranářského úsilí na Islandu. Spravuje ji Fuglavernd, Islandská společnost pro ochranu ptáků, která se rovněž věnuje rozsáhlé vzdělávací a ochranářské činnosti.

Pro prozkoumávání rezervace Flói si určitě vezměte dobré a především voděodolné boty.

K rezervaci snadno dojedete autem, těsně před vchodem je parkoviště.